Contact Info

DIŞ TİCARET VE GÜMRÜKLEME HİZMETLERİ

GÜMRÜK STATÜSÜ

Gümrük rejimleri bahsinde ilerlemeden önce gümrük statüsü kavramı üzerinde durmakta fayda vardır. Gümrük statüsü kavramı, eşyanın
Türkiye’de serbest dolaşımda olup olmadığı yönünden durumunu ifade etmektedir (GK 3/7).

‘Serbest dolaşımda bulunan eşya’ deyimi,

-tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya

-şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik değer taşımadığı tespit edilen veya

-Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen veya

-Türkiye Gümrük Bölgesinde, yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı veya birlikte elde edilen  veya üretilen eşyayı (GK 3/6-a),

‘Serbest dolaşımda bulunmayan eşya’ deyimi ise, serbest dolaşımda bulunan eşya dışında kalan eşya ile transit hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesini fiilen terk eden eşyayı (GK 3/6-b) ifade eder

GÜMRÜK REJİMLERİ – Genel Hükümler

Gümrük Kanunu’nun (GK)  3. Maddesinin onbeşinci fıkrasında belirtildiği üzere, Gümrük Rejimleri, aşağıdakilerden ibarettir:

a. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi,
b. Transit Rejimi,
c. Gümrük Antrepo Rejimi,
d. Dahilde İşleme Rejimi,
e. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi,
f. Geçici İthalat Rejimi,
g. Hariçte İşleme Rejimi,
h. İhracat Rejimi

ŞARTLI MUAFİYET DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK
ETKİLİ GÜMRÜK REJİMLERİ – Ortak Hükümler

“Şartlı muafiyet düzenlemesi” deyimi, serbest dolaşımda olmayan eşyaya,
– Transit,
– Antrepo,
– Şartlı muafiyet sistemi kapsamında dâhilde işleme,
– Gümrük kontrolü altında işleme,
– Geçici ithalat;

“Ekonomik etkili gümrük rejimi” deyimi,
– Antrepo,
– Dâhilde işleme,
– Gümrük kontrolü altında işleme,
– Geçici ithalat,
– Hariçte işleme;

Rejimlerinin uygulanması anlamına gelmektedir (GK 79). 

INCOTERMS 2020’ TESLİM ŞEKİLLERİ  

  Tüm taşıma modlarında kullanılan teslim şekilleri 
 EXW (EX WORKS) : İhracatçının iş yerinde teslim
 FCA (FREE CARRIER): Taşıyıcıya teslim
 CPT (CARRIAGE PAID TO) : Taşıma ücreti ödenmiş teslim
 CIP (Carriage and Insurance Paid to): Sigorta ve Taşıma ödenmiş teslim
 DDP (DELIVERED DUTY PAID): Gümrük vergileri ödenmiş teslim
 DAP (DELIVERED AT PLACE): Belirlenen yerde teslim
 DPU (DELIVERED AT PLACE UNLOADED) : Belirlenen yerde boşaltılmış teslim

 Deniz ve su içi yolunda kullanılan teslim şekilleri
 FAS (FREE ALONGSIDE SHIP): Gemi yanında teslim
 FOB (FREE ON BOARD) : Gemi bordasında teslim
 CFR (COST AND FREIGHT) : Navlun ödenmiş teslim
 CIF (COST, INSURANCE, FREIGHT): Sigorta, masraflar ve navlun ödenmiş teslim

FAYDALI LİNKLER

https://www.tccb.gov.tr/
https://ticaret.gov.tr/
https://tim.org.tr/tr/default

https://ito.org.tr/tr
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR
https://ggm.ticaret.gov.tr/

tr_TRTurkish